Η επιλογή του κατάλληλου χρώματος για το πασπαρτού που θα πλαισιώσει το θέμα σας είναι εξαιρετικά σημαντική, αφού μπορεί να αναδείξει ή να κλέψει την προσοχή από αυτό. Δείτε ένα παράδειγμα με αυτόν τον πίνακα του Μοντιλιάνι, επιλέγοντας διαφορετικά χρώματα πασπαρτού. Έπειτα, δημοσιεύστε την επιλογή σας κάνοντας κλικ εδώ